Tilmelding

Tilmeldingen til 24 Silkeborg 2021
Deltagerpris: 160 kr. pr. person – En patrulje skal bestå af 3-7 medlemmer
Sidste frist for tilmelding: 5. november


  Patruljetype
  Aldersgruppe

  Spejderkorps
  Oplysninger på kontaktperson (leder, lærer, forældre) som kan kontaktes under løbet)  Oplysninger om medlemmer af patruljen
  Deltager 1 er patruljeleder